Chất kết dính polyme

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm

Mẫu Không

Vật liệu Mian

Số CAS

EINECS Không

MF

Nguồn gốc

Chất kết dính polyme 9715 DPG 25265-71-8 246-770-3 C 6 H 14 O 3 Thượng Hải, Trung Quốc

1, mô tả

Chất keo polyme là một dạng chất kết tủa polyme hữu cơ, composite và cation.

2, Ưu điểm

1. Thu nhặt xỉ nhũ tương thích, và tăng tốc độ nổi lên;

2. Cân bằng độ nhũ tương của nước tuần hoàn một cách hiệu quả, tăng lượng xỉ nhũ tương và tài sản nổi;

3.Appearance: chất lỏng trắng, dính;

4. Giá trị pH (1% dung dịch nước): 7,5 ± 1;

5.Tính chất / 20 ℃ / 4mm DIN cốc: 15s.Yêu cầu thông tin