Tóm tắt công việc của quý thứ hai năm 2017, Phòng Kinh doanh, Kejian Holding

Bản tóm tắt công việc quý II năm 2017, Phòng Kinh doanh, Kejian Holding

Đừng đánh mất ý định ban đầu, hãy tiến lên siêng năng


未命名 -1.png未命名-2.pngVào ngày 23 tháng 7, đây là ngày đầu tiên của cuộc họp này, tất cả các nhà lãnh đạo và doanh số hàng đầu đã cùng nhau tập trung ở Thượng Hải để triệu tập Bản tóm tắt công việc của quý hai năm 2017.

Đối với Kejian Holding, bản tóm tắt công việc của mỗi quý ở Thượng Hải sẽ là một bước ngoặt. 22 đối tác của chúng tôi đều cùng đứng dậy; sử dụng cuộc họp như là bước ngoặt. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước kết quả của quá khứ và cảm thấy tự tin vì sau bước ngoặt chúng ta có một tương lai bền vững hơn.

Trong cuộc họp, mỗi doanh số bán hàng hàng đầu báo cáo kết quả công việc của họ trong nửa năm đầu tiên đặc biệt là trong quý thứ hai. Trong khi đó, họ đưa ra các câu hỏi mở và không đầy đủ, cũng có kế hoạch và sắp xếp công việc của họ trong nửa năm thứ hai. Tất cả các nhà lãnh đạo là chủ tịch của chúng tôi, ông Wu Haitao, giám đốc bán hàng gia đình của chúng tôi, ông Hồ Zhenping, giám đốc bán hàng xuất khẩu, ông Chen Xuesong đã có một cuộc nói chuyện lần lượt. Họ khẳng định công việc này trong nửa năm đầu; cũng phân tích lợi thế về thương hiệu và lợi ích của khách hàng, chỉ ra cơ hội và thách thức rõ ràng từ các khía cạnh về quản lý, vận hành, sự thật về thể chất của công ty. Bên cạnh đó, họ nhắc lại mục tiêu công việc, yêu cầu chung và trọng tâm trong công việc trong nửa sau của năm, sự tự tin và quyết tâm của nhân viên trong Kejian Holding để hoàn thành mục tiêu công việc hàng năm của chúng tôi.


未命名-4.png未命名-5.pngCuộc họp nhấn mạnh rằng mặc dù chúng tôi nhận được kết quả hoàn hảo trong quý hai, chúng tôi cũng cần tự kiểm tra. Tiếp tục đổi mới sự thừa nhận của chúng tôi, cải thiện bản thân. Cần nhấn mạnh thêm nữa, mọi người cần có tư duy và tâm lý của riêng mình, tự tin vững chắc, hướng tới phía trước và chú ý hơn đến việc phát triển chất lượng, tốc độ và khả năng bán hàng. Đặt nền móng để hoàn thành mọi mục đích và nhiệm vụ hàng năm. Mỗi quá trình chuyển đổi định kỳ có thể làm cho chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng hơn, thúc đẩy Kejian Holding tiến lên với tình trạng thoải mái nhất và mở ra những điều bất ngờ mới và thu hoạch. Chúng ta cần giữ nguyên ý định ban đầu trong mỗi quá trình chuyển đổi, làm tất cả để có thể nắm bắt cơ hội; chúng ta cần phải đi đôi với nhau, cùng nhau tiến về phía huyền thoại thời đại.