SealantClassification bằng các tài sản sau khi xây dựng

Có thể chữa được bịt kín: đây là loại chất bịt kín có thể bedivided vào hai loại cứng nhắc và linh hoạt. Cứng nhắc niêm phong chữa vài toform rắn hoặc kiên cố hóa linh hoạt Vulcanized linh hoạt keo isflexible và mềm. Cứng nhắc niêm phong tính năng nocurved seams thường không thể được di chuyển. Flexibleafter chữa, keo vẫn mềm.

có thể chữa được keo: loại keo này asolidification mềm keo constructionremains sau khi khô bám dính đại lý tiếp tục tomigrate với bề mặt. Keo này thường là bó sợi kim loại có sẵn acream hoặc bàn chải áp dụng tojoints phù hợp với tính chất anddifferent khác nhau độ nhớt của keo.