Keo phân loại theo cơ sở vật chất

Cao su-type: đây là loại keo cao su asBinder. Phổ biến cao su polysulfide cao su, silicone cao su, polyurethane cao su, neoprene, cao su butyl và như vậy.

Nhựa loại: loại keo nhựa như basematerial. Nhựa epoxy, không bão hòa polyesterresins, nhựa Nhựa phenol, nhựa acrylic, nhựa PVC, vv.

Dầu loại: loại keo để dầu như là tài liệu thebase. Thường được sử dụng các loại dầu là dầu thực vật như dầu hạt lanh, dầu Tung, và dầu thầu dầu và dầu động vật, cá dầu, vv.