Văn hóa kinh doanh của chúng tôi - Chúng ta hãy cùng thay đổi thế giới

未命名-3.png

Chúng tôi kinh doanh văn hóa--hãy cùng thay đổi thế giới

    Với hàng đầu thế giới supremo của chúng tôi, chúng ta hãy thay đổi thế giới với nhau. Cho đội bóng nào, nếu họ muốn có cố kết lực lượng và chiến đấu năng lực, họ phải thống nhất các giá trị, xem của cuộc sống và sự công nhận của bản sắc văn hóa. Phải biết thời đại của chúng tôi, chúng tôi đang trong một thời gian phát triển của ngành công nghiệp, chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong thời đại internet, chúng tôi có rất ít phụ thuộc: không có gì từ đất nước, không có gì từ xã hội, thậm chí trong vườn những người dựa vào trong nông nghiệp. Nếu chúng tôi không cố gắng, chúng tôi sẽ trở thành một giai cấp vô sản đúng sự thật. Chúng tôi không có lựa chọn. Chúng tôi chỉ có thể đấu tranh!

Thế giới này cần chúng ta phải thay đổi! Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, nó sẽ bao gồm: chúng tôi luôn nghiên cứu nhiều hơn nữa, để cho các sản phẩm của chúng tôi để thay đổi thế giới; chúng tôi luôn luôn làm việc chăm chỉ, sau đó thay đổi bản thân và số phận của chúng tôi gia đình; chúng tôi luôn luôn là một người đàn ông của công nghiệp lớn, sau đó thay đổi chất lượng cuộc sống của những người xung quanh chúng ta!
28 tháng 03 năm 2017