Keo chính cơ sở vật liệu xây dựng

Nhựa Butyl, acrylic, cao su styrene – butadiene, neoprene, silicone

Tung dầu, dầu hạt lanh PuTTY

Bể tan-pitch-dựa trên loạt các quá trình oxy hóa andhardening kính PuTTY

Silicone (loại bỏ axit axetic, rượu, ketone, de n-type), polyurethane

Polysulfide cao su, silicone cao su, silicone, polyurethane lần

Đặc điểm của xây dựng chất bịt kín (ưu điểm và nhược điểm):

① co khối lượng;

II cứng thời gian cố định miễn phí sức mạnh andtoughness trong các bộ phận có thể thu vào không áp dụng không đàn hồi (trung bình) là không thích hợp cho sử dụng bộ phận inretractable

Phần ba, bắt đầu từ surfacehardening, dễ dàng xây dựng;

④ chữa tốc độ khác nhau với độ ẩm khác nhau temperatureand;

⑤ khối lượng là nhỏ, dễ dàng để tạo bọt

⑥ cần trộn hoạt động;

⑦ co rút thể tích;

H-chữa khỏi nhanh hơn;

Krispy Kreme nhiệt độ ảnh hưởng đến curingspeed