Đường giao thông như là một vật liệu bịt kín

Tính năng

Xây dựng các sản phẩm là một sealingmaterial nóng, keo là sự tham gia của nhựa đường polymer, ổn định và khác productionconditions cụ thể và xử lý. Có excellentadhesion, nhiệt độ thấp linh hoạt, thermalstability, sức đề kháng để nhúng và ageingresistance. Ở nhiệt độ cao, có tính linh hoạt issufficient ngăn chặn tràn orsticky lốp; -15 ℃-60 ℃ môi trường tomaintain đặc điểm tuyệt vời của nó. Có thể beused với vỉa hè bê tông xi măng và matrixcracks của nhựa đường vỉa hè bê tông điều trị, điều trị khớp đường băng sân bay và tất cả các loại đường giao thông, cầu deck chống thấm và stressof các chức năng tiêu hóa.

Sử dụng phương pháp

1. theo để sử dụng vật liệu plus180-200 ℃.

2. xóa seams, vết nứt trong các mảnh vỡ thổi, thổi khô.

3. các tài liệu là lưu lượng truy cập mở, làm mát bằng.