Băng butyl trong ngành công nghiệp điện lạnh

Quốc gia: Úc
Mua: Băng butyl trong ngành công nghiệp điện lạnh


băng butyl trong ngành công nghiệp consturction

Quốc gia: Braxin
Mua: băng butyl trong ngành công nghiệp consturction


KJ-FLEX

Quốc gia: Đức
Mua: KJ-FLEX


băng butyl và các sản phẩm khác

Quốc gia: Anh
Mua: băng butyl và các sản phẩm khác

băng chống thấm butyl

Quốc gia: Braxin
Mua: butyl băng không thấm nước


butyl sealant và các sản phẩm kết dính khác

Quốc gia: Ý
Mua: chất bịt kín butyl và các sản phẩm kết dính khác


hàng tiêu dùng chân không

Quốc gia: Ấn Độ
Mua: hàng tiêu dùng chân không


Băng VHB

Quốc gia: Anh
Mua: Băng VHB